Professrör som vill bli Uppsalas bästa rörmokare

Rörmokare Uppsala

En personlig, pålitlig och kunnig rörmokare

ProffessRör

Har du problem med ditt VVS-system i Uppsala? Då är det dags att kontakta en rörmokare. Vi på Professrör AB är experter på installation, reparation och underhåll av vatten- och avloppssystem. Vi kan hjälpa dig med allt från små reparationer till större

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?
Behöver du hjälp med ett VVS-problem?

Om du har ett VVS-problem i Uppsala är det viktigt att du kontaktar en kvalificerad rörmokare så snart som möjligt. VVS-problem kan vara allt från små reparationer, till större problem som kan orsaka skador på din fastighet eller leda till hälsoproblem.

Här är några vanliga VVS-problem som en rörmokare kan hjälpa dig med:

 • Läckande kranar

 • Stopp i avlopp

 • Knackande eller bubblande ljud från rören

 • Frostskador på rör

 • Fel på värmesystemet

 • Renovering av badrum eller kök

När du letar efter en rörmokare i Uppsala är det viktigt att du väljer en som är auktoriserad och erfaren. Auktoriserade rörmokare har genomgått utbildning och certifiering som garanterar att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra VVS-arbete på ett säkert och professionellt sätt.

Här är några tips för att hitta en bra rörmokare i Uppsala:

 • Be om rekommendationer från vänner, familj eller grannar.

 • Sök på nätet eller i telefonkatalogen.

 • Jämför offerter från flera olika rörmokare.

 • Läs recensioner från andra kunder.

 • Fråga efter referenser.

 • Fråga om garantier.

När du kontaktar en rörmokare i Uppsala är det viktigt att du är tydlig med vad problemet är. Berätta också vad du förväntar dig av rörmokarens arbete. Du bör också få en offert på jobbet innan rörmokaren börjar arbeta.

En bra rörmokare kommer att kunna lösa ditt VVS-problem på ett effektivt och professionellt sätt. De kommer också att kunna ge dig råd om hur du kan förhindra att problemet uppstår igen.

Exempel på vad vi på profess rör kan kan hjälpa dig med som vi dagligen stöter på:

 • Om du har en läckande kran kan man byta ut packningen eller tätningen.

 • Om du har ett stopp i avloppet kan man använda en slang eller en kamera för att ta bort hindret.

 • Om du har knackande eller bubblande ljud från rören kan rörmokaren behöva byta ut eller reparera rören.

 • Om du har frostskador på rören kan man behöva byta ut de skadade rören.

 • Om du har fel på värmesystemet kan man behöva reparera eller byta ut värmeelementet, termostaten eller andra delar.

 • Om du vill renovera ditt badrum eller kök kan en rörmokare hjälpa dig med installationen av nya rör, kranar, badkar, duschar eller andra VVS-produkter.

När du anlitar oss kan du vara trygg med att vi löser ditt problem på ett effektivt och professionellt sätt.

läckande handfat i Uppsala

Spolning av brunnar – för rent och friskt vatten

Rent vatten är en förutsättning för liv och hälsa. Det är därför viktigt att hålla brunnar rena och friska. Med regelbunden spolning av brunnar kan du bidra till att:

Förhindra översvämningar

När det regnar hårt kan dagvattenbrunnar bli igensatta av skräp och smuts. Detta kan leda till översvämningar som kan skada byggnader, vägar och infrastruktur. Genom att spola brunnar regelbundet kan du minska risken för översvämningar.

Minimera föroreningar

Dagvatten innehåller ofta föroreningar från gator och trottoarer, såsom olja, kväve och fosfor. Om dagvattenbrunnar är igensatta kan dessa föroreningar transporteras direkt till våra vattendrag och orsaka skador på ekosystemen. Genom att spola brunnar regelbundet kan du minska mängden föroreningar som når våra vattendrag.

Bevara vattenkvaliteten

Våra sjöar, floder och hav är beroende av hög vattenkvalitet. Genom att spola brunnar och minska föroreningarna i dagvattnet bidrar du till att skydda dessa vattenkällor.

Hur spolas en brunn?

Spolning av brunnar kan utföras på olika sätt, beroende på om brunnen är grävd eller borrad.

Grävd brunn

Vid spolning av en grävd brunn sugs först bort vatten och slam från botten av brunnen. Därefter fylls brunnen på med ny filtersand. Slutligen fylls brunnen på med rent vatten.

Borrad brunn

Vid spolning av en borrad brunn tas först pumpen och/eller ejektorn upp. Därefter sänker man ner en ren slang på botten av brunnen. Slangen sprutar ut bakåtvända strålar som spolar upp all smuts ur brunnen. Om det behövs sugs samtidigt bort vattnet och smutsen som kommer upp.

Varför är det viktigt att spola dagvattenbrunnar?

Dagvattenbrunnar är viktiga för att leda bort dagvatten från gator och trottoarer. Genom att spola dagvattenbrunnar regelbundet kan du bidra till att:

 • Förhindra översvämningar

 • Minimera föroreningar

 • Bevara vattenkvaliteten

Vanliga frågor kring att byta handfat

Vad är kostnaden för att byta handfat?

Kostnaden för att byta handfat beror på flera faktorer, bland annat:

 • Typ av handfat: Ett porslinshandfat är billigare än ett marmorhandfat.

 • Storlek på handfat: Ett större handfat är dyrare än ett mindre handfat.

 • Installation: Om du anlitar en rörmokare för att installera handfatet tillkommer en installationskostnad.

Generellt sett kan du räkna med att betala mellan 1 000 och 10 000 kronor för att byta handfat.

Hur lång tid tar det att byta handfat?

Om du anlitar en rörmokare tar det vanligtvis mellan 1 och 2 timmar att byta handfat. Om du gör det själv kan det ta längre tid, beroende på din erfarenhet och hur enkelt det är att komma åt handfatet.

Vad är skillnaden mellan olika typer av handfat?

Det finns många olika typer av handfat på marknaden. De vanligaste typerna är:

 • Porslinshandfat: Porslinshandfat är det vanligaste typen av handfat. De är hållbara och lätta att rengöra.

 • Marmorhandfat: Marmorhandfat är eleganta och exklusiva. De är dock mer känsliga för fläckar och repor.

 • Keramikhandfat: Keramikhandfat är ett bra alternativ för dig som vill ha ett hållbart och prisvärt handfat.

 • Akrylhantfat: Akrylhantfat är ett lätt och prisvärt alternativ. De är dock inte lika hållbara som andra typer av handfat.

 • Betonghandfat: Betonghantfat är ett unikt och stilrent alternativ. De är dock relativt dyra och kräver mer underhåll än andra typer av handfat.

Vilken storlek på handfat ska jag välja?

Storleken på handfatet beror på hur mycket utrymme du har i ditt badrum. Om du har ett litet badrum kan du välja ett mindre handfat. Om du har ett stort badrum kan du välja ett större handfat.

Hur kan jag välja rätt handfat för mitt badrum?

När du ska välja handfat är det viktigt att tänka på följande:

 • Stil: Handfatet ska matcha stilen i ditt badrum.

 • Funktionalitet: Handfatet ska vara funktionellt och lätt att använda.

 • Pris: Handfatet ska passa din budget.

Kan jag byta handfat själv?

Om du är händig kan du byta handfat själv. Det kräver dock lite kunskap och erfarenhet. Om du är osäker på hur du ska göra är det bäst att anlita en rörmokare.

Tips för att byta handfat själv

 • Förbered dig noggrant: Läs instruktionerna som följer med handfatet.

 • Samla alla verktyg och material du behöver: Du behöver bland annat en borrmaskin, en såg, en vattenpump och en vattenstängningsventil.

 • Var försiktig när du arbetar med vatten: Stäng av vattnet till handfatet innan du börjar arbeta.

 • Följ instruktionerna noggrant: Var noga med att följa instruktionerna som följer med handfatet.

Vilka typer av VVS-arbeten utförs av rörmokare?

Rörmokare är experter på installation, reparation och underhåll av vatten- och avloppssystem. De kan hjälpa dig med allt från små reparationer till stora renoveringar.

Läckande kran i gammal villa i Uppsala

Här är några exempel på vanliga VVS-arbeten som en rörmokare kan utföra:

Installation av vatten- och avloppsrör

Rörmokare kan installera nya vatten- och avloppsrör i ditt hem, eller reparera och byta ut gamla rör. De kan också installera nya kranar, blandare och andra VVS-produkter.

Reparation av läckande kranar och rör

Läckande kranar och rör kan orsaka vattenskador och öka dina vattenkostnader. En rörmokare kan reparera eller byta ut läckande kranar och rör på ett säkert och effektivt sätt.

Installation av värmesystem

Rörmokare kan installera nya värmesystem, eller reparera och byta ut gamla värmesystem. De kan också installera nya värmeelement, termostater och andra delar.

Renovering av badrum och kök

Rörmokare kan hjälpa dig med alla aspekter av badrums- och köksrenovering, inklusive installation av nya rör, kranar, blandare, badkar, duschar och andra VVS-produkter.

Installation av pooler och spa

Rörmokare kan installera nya pooler och spa, eller reparera och byta ut gamla pooler och spa. De kan också installera nya poolpumpar, poolfilter och andra delar.

Vanliga frågor kring att byta rör i avloppet

När behöver jag byta rör i avloppet?

Det finns några tecken som kan tyda på att det är dags att byta rör i avloppet:

 • Läckage: Om det läcker vatten från rören i avloppet är det ett tecken på att de är skadade.

 • Stopp: Om du ofta får stopp i avloppet kan det vara ett tecken på att rören är igensatta.

 • Rör som är svaga eller sprickor: Om du ser svaga eller sprickor i rören är det dags att byta dem.

Vad är kostnaden för att byta rör i avloppet?

Kostnaden för att byta rör i avloppet beror på flera faktorer, bland annat:

 • Typ av rör: Plaströr är billigare än kopparrör.

 • Längd på röret: Ju längre röret är, desto dyrare är det att byta.

 • Installation: Om du anlitar en rörmokare för att installera rören tillkommer en installationskostnad.

Generellt sett kan du räkna med att betala mellan 1 000 och 10 000 kronor för att byta rör i avloppet.

Hur lång tid tar det att byta rör i avloppet?

Om du anlitar en rörmokare tar det vanligtvis mellan 1 och 2 timmar att byta rör i avloppet. Om du gör det själv kan det ta längre tid, beroende på din erfarenhet och hur enkelt det är att komma åt rören.

Vad är skillnaden mellan olika typer av rör?

Det finns två huvudtyper av rör som används i avloppssystem: plaströr och kopparrör.

Plaströr

Plaströr är det vanligaste typen av rör som används i avloppssystem. De är billiga, lätta att installera och kräver lite underhåll.

Kopparrör

Kopparrör är ett mer hållbart alternativ än plaströr. De är dock dyrare och kräver mer underhåll.

Vilken storlek på rör ska jag välja?

Storleken på röret beror på hur mycket vatten som ska passera genom det. Om du har ett stort badrum eller kök behöver du större rör än om du har ett litet badrum eller kök.

Hur kan jag välja rätt rör för mitt avloppssystem?

När du ska välja rör för ditt avloppssystem är det viktigt att tänka på följande:

 • Typ av rör: Plaströr eller kopparrör?

 • Längd på röret: Hur långt rör behöver du?

 • Storlek på röret: Hur mycket vatten ska passera genom röret?

 • Kostnad: Hur mycket är du beredd att betala för rören?

Kan jag byta rör i avloppet själv?

Om du är händig kan du byta rör i avloppet själv. Det kräver dock lite kunskap och erfarenhet. Om du är osäker på hur du ska göra är det bäst att anlita en rörmokare.

Tips för att byta rör i avloppet själv

 • Förbered dig noggrant: Läs instruktionerna som följer med rören.

 • Samla alla verktyg och material du behöver: Du behöver bland annat en borrmaskin, en såg, en vattenpump och en vattenstängningsventil.

 • Var försiktig när du arbetar med vatten: Stäng av vattnet till avloppet innan du börjar arbeta.

 • Följ instruktionerna noggrant: Var noga med att följa instruktionerna som följer med rören.

Varför är det viktigt att anlita en auktoriserad rörmokare?

Auktoriserad rörmokare i Uppsala
 • Auktoriserade rörmokare har genomgått utbildning och certifiering som garanterar att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra VVS-arbete på ett säkert och professionellt sätt.

 • Auktoriserad rörmokare är ofta försäkrade, vilket ger dig skydd om något går fel under arbetet.

 • Auktoriserade rörmokare är vanligtvis medlemmar i en branschorganisation, vilket ger dig tillgång till ytterligare stöd och resurser.

Om du anlitar en icke-auktoriserad rörmokare finns det en risk att arbetet inte utförs korrekt. Detta kan leda till vattenskador, hälsoproblem eller andra problem. Det är också mindre troligt att en icke-auktoriserad rörmokare är försäkrad, vilket kan leda till höga kostnader om något går fel.

När du letar efter en rörmokare är det viktigt att göra din research. Be om rekommendationer från vänner, familj eller grannar. Du kan också söka på nätet eller i telefonkatalogen. När du har hittat några potentiella rörmokare är det viktigt att jämföra offerter och läsa recensioner från andra kunder.

Hur hittar du en bra rörmokare i Uppsala?

 • Be om rekommendationer från vänner, familj eller grannar. Detta är ett av de bästa sätten att hitta en bra rörmokare. Om du känner någon som har haft en bra upplevelse med en rörmokare i Uppsala är det stor chans att du också kommer att vara nöjd.

 • Jämför offerter från flera olika rörmokare. Det är viktigt att jämföra offerter från flera olika rörmokare innan du fattar ett beslut. Detta hjälper dig att få den bästa möjliga dealen.

 • Läs recensioner från andra kunder. Det finns många webbplatser där du kan läsa recensioner från andra kunder. Detta kan ge dig en bra uppfattning om vad du kan förvänta dig av en viss rörmokare.

 • Fråga efter referenser När du har hittat några potentiella rörmokare är det viktigt att fråga efter referenser. Detta ger dig en möjlighet att prata med andra kunder som har anlitat rörmokaren.

 • Fråga om garantier. Många rörmokare erbjuder garantier på sitt arbete. Detta kan ge dig viss trygghet om något går fel.

Här är några specifika frågor du kan ställa till rörmokaren när du jämför offerter:

Är du auktoriserad?

Detta garanterar att rörmokaren har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och professionellt sätt.

Har du erfarenhet av att utföra liknande arbeten?

Detta ger dig en uppfattning om om rörmokaren har den kunskap och kompetens som krävs för att lösa ditt problem.

Pris?

Detta hjälper dig att förstå vad du kan förvänta dig att betala för arbetet.

Vad är din garanti?

Detta ger dig viss trygghet om något går fel.

Genom att följa dessa tips kan du öka chansen att hitta en bra rörmokare som kan hjälpa dig med ditt VVS-problem.

Undvik fler stopp i avloppet

Stopp i avloppet är ett vanligt problem som kan vara både irriterande och kostsamt att åtgärda. Det finns dock några saker du kan göra för att minska risken för stopp i avloppet.

Tips för att undvika stopp i avloppet

 • Undvik att hälla fett, olja eller matrester i avloppet. Dessa ämnen kan stelna och bilda klumpar som blockerar rören.

 • Använd en sil i avloppet för att fånga upp matrester och andra föremål som kan orsaka stopp.

 • Hur man undviker stopp i avlopp
 • Rensa avloppsbrunnen regelbundet. Detta hjälper till att förhindra att hår och andra föremål blockerar rören.

 • Använd en bra avloppsrensare. En avloppsrensare kan hjälpa till att lösa upp fett och olja som har samlats i rören.

Ytterligare tips för att förebygga stopp i avloppet

 • Kör varmvatten i avloppet efter att du har stekt eller friterat. Detta hjälper till att lösa upp fett och olja som har samlats i rören.

 • Använd en diskmaskin istället för att diska för hand. Diskmaskinen hjälper till att lösa upp fett och olja som finns i matresten.

 • Undvik att använda toalettpapper med löstagbara remsor. Dessa remsor kan fastna i rören och orsaka stopp.

Om du har ett stopp i avloppet kan du försöka lösa det själv.Det finns många olika sätt att lösa stopp i avloppet, till exempel med en avloppsrensare, en vaskrensare eller en slang. Om du inte kan lösa stoppet själv kan du anlita en rörmokare.

Genom att följa dessa tips kan du minska risken för stopp i avloppet och hålla dina rör i gott skick.

Telefon: 018-262-262
info@professror.se
Mejselgatan 78

Vanliga frågor vi får som rörmokare i Uppsala

 1. Vad är en rörmokare?

  • En rörmokare är en person som arbetar med VVS-arbete, det vill säga installation, reparation och underhåll av vatten- och avloppssystem. Rörmokare kan arbeta med allt från små reparationer till stora renoveringar.

 2. Vilka typer av VVS-arbeten utförs av rörmokare?

  • Rörmokare kan utföra ett brett spektrum av VVS-arbeten, bland annat:

   • Installation av vatten- och avloppsrör

   • Reparation av läckande kranar och rör

   • Installation av värmesystem

   • Renovering av badrum och kök

   • Installation av pooler och spa

 3. Varför är det viktigt att anlita en auktoriserad rörmokare?

  • Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att anlita en auktoriserad rörmokare. Auktoriserade rörmokare har genomgått utbildning och certifiering som garanterar att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra VVS-arbete på ett säkert och professionellt sätt. Dessutom är auktoriserade rörmokare ofta försäkrade, vilket ger dig skydd om något går fel.

 4. Hur hittar du en bra rörmokare i Uppsala?

  • Det finns flera sätt att hitta en bra rörmokare i Uppsala. Du kan be om rekommendationer från vänner, familj eller grannar. Du kan också söka på nätet eller i telefonkatalogen. När du har hittat några potentiella rörmokare är det viktigt att jämföra offerter och läsa recensioner från andra kunder.